Bagageregler i fly

     Hvor købes plastposer til væsker?
     Pillepas og medicin
     Passagerregler

     Bagageregler
Kend dine Fly-rettigheder
Gebyrer med Ryanair
Rejseforsikring
Find billigste Billeje
Find billigste flyrejse
Parkering ved Billund Lufthavn
Billigste P ved Københavns Lufthavn
Hamburg Lufthavn Kort og vejbeskrivelse og Parkering!
 
Læs mere - KLIK HER
 

Vægt på kufferterne:
Er forskelligt alt efter hvilket flyselskab, du flyver med. Står det ikke på de tilsendte rejsepapirer, så kontakt flyselskabet. Det står altid et sted på deres hjemmeside.

Guide til reglerne når du flyver

Kom i god tid
Når man skal rejse med fly kan det godt betale sig at være ved check-in i god tid. Sørg altid for at overholde de tidsfrister, der er angivet på rejsebestillingen, og check afrejselufthavnens hjemmeside for at se om der forventes forsinkelser ved check-in og sikkerhedskontrol.

Hvad hvis der er kø ved check-in
Har man krav på erstatning, når check-in tager så lang tid, at man ikke kan nå sit fly? Nej, siger Rejse-ankenævnet i en konkret sag, hvor en familie ikke nåede deres fly fra Paris på grund af lang kø ved check-in skranken. Derfor måtte de af egen lomme betale forplejning og overnatning på hotel. Det er altså op til den enkelte passager at møde så tidligt, at man kan nå at blive checked-in – også hvis der er kø ved skranken.

Håndbagage - regler for medbragte væsker
Da væsker og væskeformige stoffer efter EU's regler kun må medbringes i flypassagerens håndbagage i beholdere, der kan rumme maksimalt 100 milliliter (én deciliter), er det vigtigt, at den enkelte flypassager allerede hjemmefra sikrer at væsker og væskeformige stoffer i størst muligt omfang er placeret i den indcheckede bagage (i kufferten).

Visum og valuta
Sørg altid for at undersøge om du har brug for visum, for at komme ind i det land du rejser til, såfremt det er udenfor Europa. Find evt. flere informationer på udenrigsministeriet hjemmeside. Du bør også spørge din bank hvilke kreditkort, du skal have med. Ligesom du bør veksle lidt penge på forhånd, så du har til den første dag ved rejsemålet.

Rejseforsikring
En udlandsrejse uden tilstrækkelig forsikring kan blive en bekostelig affære. Husk derfor at tegne rejseforsikring og kontroller at dækningen er tilstrækkelig. Du kan hente flere oplysninger under Rejseforsikring på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det gule sygesikringskort
Vær særlig opmærksom på de begrænsninger der ligger i "det gule sygesikringskort". Det gælder f.eks. kun i Europa og tilstødende lande, kun i én måned og kun ved rene ferierejser. Folder kan downloades fra Amtsrådsforeningens hjemmeside.

Pillepas og medicin
Pak dit pillepas og din medicin i håndbagagen, som du har adgang til i flykabinen. Medicin fremstillet som væske, gelé eller lignende flydende form er undtaget fra reglerne for væsker i flyhåndbagage.

Det vil sige, at du gerne må tage flydende medicin med i en større mængde end 1 deciliter pr. beholder. Du er heller ikke begrænset til, at beholderne med medicin skal kunne være i en gennemsigtig pose med et rumfang på højst én liter.

Til gengæld skal du være forberedt på, at personalet i sikkerhedskontrollen kan forlange bevis på varens ægthed. Du skal kunne bevise, at det rent faktisk er medicin, du har med. Og flyver du fra lufthavne i andre EU-lande, kan du blive stillet overfor et krav om en lægerklæring på engelsk med oplysning om, hvilken type medicin du bruger.

Check in / Bagageregler

I lufthavnens afgangshal er der fri adgang for alle. Her kan man sige farvel til venner og bekendte mens man venter på at få sin bagage checket ind. Ved check-in skranken viser man billet og pas, afleverer sin bagage og får udstedt boarding-kort.

Hvor meget må bagagen veje?
Af hensyn til flyvesikkerheden er der fastsat en grænse for hvor meget den ind-checkede bagage må veje. Det skyldes bl.a. at det er vigtigt for besætningen at kende flyets nøjagtige vægt inklusive brændstof, bagage, passagerer osv. når starten beregnes. Kontakt dit rejsebureau eller flyselskab for at få oplyst hvor meget din indskrevne bagage og din håndbagage må veje.

Farligt rejsegods og forbudte genstande
EU har fastsat regler for, hvilke genstande der ikke må medtages i det security-beskyttede område i en lufthavn og ombord på fly. Desuden er der også en række genstande, der ikke må medtages i den indskrevne bagage. Sikkerhedspersonalet på en lufthavn kan til enhver tid afvise genstande, hvis de skønner, at en genstand kan være til fare for flyvesikkerheden.

Genstande, der ikke må medbringes i håndbagage:

Begrænsninger for væsker. (Ny EU lovgivning, der gælder fra den 6. november 2006).  

 • Skydevåben og lignende genstande, fx startpistoler eller harpungeværer

 • Spidse eller skarpe genstande, som kan forårsage personskade, fx sakse og knive

 • Stumpe genstande, der kan forårsage personskade, fx baseballbats eller golfkøller

 • Eksplosive eller brændbare stoffer, fx gasbeholdere eller fyrværkeri

 • Kemiske eller giftige stoffer, fx væskeholdige batterier eller tåregas

Genstande, der ikke må medbringes i indskreven bagage:

 • Eksplosive stoffer eller gasser, fx propan eller butan - herunder lightere

 • Brændbare væsker eller faste stoffer, fx benzin eller fyrværkeri

 • Ætsende stoffer, fx bilbatterier

Er du i tvivl, så kontakt dit flyselskab eller din rejsearrangør. I visse tilfælde skal man have tilladelse fra luftfartsselskabet for at få lov til at medbringe fx kemiske medikamenter eller batteridrevne hjælpemidler

Regler for væsker i håndbagagen
Fra 6. november 2006 indførtes nye regler for mængden af væske, som flypassagerer må transportere i håndbagagen. Der sker ikke ændringer i forhold til den indcheckede bagage.

EU har vedtaget regler, der begrænser mængden af væske, som flypassagerer må medbringe i deres håndbagage. Reglerne gælder for alle flypassagerer, der rejser fra EU-lufthavne. EU's vedtagelse af reglerne skal ses på baggrund af situationen i London den 10. august, hvor britiske myndigheder afslørede planer om at sprænge fly i luften ved hjælp af flydende sprængstof.

Reglerne betyder, at det fremover kun er tilladt at medbringe mindre mængder af væske og flydende stoffer i håndbagagen. Samtidig bliver det nu et krav, at du skal tage overtøjet af og tage bærbare computere og anden større elektronik ud af din taske inden sikkerhedseftersynet.

Hvad må jeg medbringe?

Når bagagen pakkes:

 • I håndbagagen er det kun tilladt at medbringe væsker eller flydende stoffer i beholdere, der maksimalt kan rumme 100 milliliter (én deciliter)

 • Du må godt medbringe mere end én beholder i sin håndbagage, men ikke flere end der kan være i en gennemsigtig, genlukkelig pose med et rumfang på én liter.

I lufthavnen:

Ved sikkerhedseftersynet skal flypassagererne fremvise de beholdere man medbringer, som indeholder væsker eller væskeformige stoffer.

 • Du skal tage dit overtøj af (jakke, frakke mv.), da dette skal screenes for sig selv. Overtøj placeres på båndet før du selv går igennem sikkerhedseftersynet. 

 • Hvis du medbringer større elektronisk udstyr – f.eks. en bærbar computer – skal dette også screenes for sig selv, og skal derfor tages ud af tasken og lægges på båndet før du går igennem sikkerhedseftersynet.

 • De nye regler trådte i kraft den 6. november 2006 og omfatter alle lufthavne indenfor EU samt lufthavnene i Norge, Island og Schweiz. Reglerne vil være gældende indtil videre.

Væsker og væskeformige stoffer
Når der i EU-reglerne nævnes væsker, gelé og væskeformige substanser omfatter det mere end f.eks. vand og læskedrikke. Det drejer sig bl.a. om:

• Væsker som f.eks. vand, juice, saft, suppe og sirup
• Parfume, barbersprit, eau de cologne o. lign
• Delvist flydende stoffer som f.eks. hårshampoo og tandpasta.
• Olier og cremer, f.eks. håndlotion eller solcreme
• Indholdet i beholdere under tryk, f.eks. deodorant, barberskum o. lign.
• Blandinger af faste og flydende stoffer

Da væsker og væskeformige stoffer efter EU's regler kun må medbringes i flypassagerens håndbagage i beholdere, der kan rumme maksimalt 100 milliliter (én deciliter), er det vigtigt, at den enkelte flypassager allerede hjemmefra sikrer, at væsker og væskeformige stoffer i størst muligt omfang er placeret i den indcheckede bagage (i kufferten).

Undtagelser fra reglerne
Visse væsker og væskeformige stoffer er undtaget fra EU’s regler. Det drejer sig f.eks. om babymad, medicin o.lign., som må medbringes til brug på rejsen i større kvanta end 100 milliliter. Man bør dog være forberedt på, at sikkerhedspersonalet kan forlange bevis for væskens ægthed.

EU-kommissionen har præciseret, at læbestift, læbepomade, deodorantstick, limstift og lignende ikke er omfattet af reglerne for væsker i håndbagagen.

Du vil fortsat have mulighed for at medbringe væsker og væskeformige stoffer, som er anskaffet efter at man har passeret sikkerhedseftersynet, hvis:

• Det er købt i en butik, hvor man viser sit boarding pas (f.eks. toldfri butikker)
• Det er købt ombord på et fly fra et EU-luftfartsselskab.

Hvor kan jeg købe plasticposen til mine væsker?
De danske myndigheder anviser, at den pose, du skal bruge til væsker i din håndbagage, skal være en gennemsigtig og genlukkelig pose på maksimalt én liter. Lukkesystemet skal være en del af selve posen. Du må have én af disse poser med igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Som eksempel på brugbare poser nævner myndighederne de genlukkelige "fryseposer", som kan købes i mange større supermarkeder.

Anskaf en pose, der lever op til myndighedernes krav - og pakker væskebeholderne hjemmefra, inden du tager til lufthavnen.

Ups – jeg glemte at få en pose med...
CPH (Københavns Lufthavne) kan du købe plasticposer i 7 Eleven og CPH’s garderobe i passagen mellem Terminal 2 og 3 og i Global News and Books butikken i Terminal 3.

 Vær klar ved sikkerhedskontrollen

 • Hav posen med væsker klar til særskilt gennemlysning ved sikkerhedskontrollen.
 • Tag computer og andre større, elektriske artikler op af håndbagagen - disse ting skal gennemlyses separat.
 • Tag overtøjet af ved sikkerheds-kontrollen. Det skal også gennemlyses separat.

Køb varer som hidtil efter sikkerhedskontrollen   

 • Varer der købes i lufthavnen efter passage af sikkerhedskontrollen (herunder spiritus, parfume og andre væsker) er undtaget fra de nye regler.
 • Du kan handle toldfrie varer i lufthavnen som hidtil, men vær opmærksom på, at varerne bliver udleveret i en forseglet pose, og at de skal være opbevaret i denne frem til slutdestinationen. Husk også at få kvittering for købet, da visse lufthavne vil kræve denne dokumentation, selvom varerne er forseglet.
 • Der har været meget forvirring om de nye regler. For at du ikke skal være i tvivl, stiller Københavns Lufthavne garanti for, at du får refunderet dine penge, hvis du har fulgt reglerne og på trods af dette får konfiskeret varer, som du har indkøbt i Københavns Lufthavn. Husk derfor at bede om dokumentation, hvis du skulle være uheldig og få konfiskeret dine varer.

Passager rettigheder

Klager over boardingafvisning, aflysninger og lange forsinkelser ved flyrejser

EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. SLV behandler klager, hvor passagerer mener, at disse rettigheder ikke er overholdt.

Hvilke flyvninger er omfattet?
For at en flyvning er omfattet af forordningen, skal der enten være tale om en flyafgang fra et EU-land eller om en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU-land og det transporterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab.

En flyvning fra Danmark med et hvilket som helst luftfartsselskab vil eksempelvis være omfattet af forordningen. En flyvning fra Tyrkiet til København med et EU-luftfartsselskab være også omfattet. Derimod vil en flyvning fra Tyrkiet til København med et tyrkisk luftfartsselskab ikke være omfattet.

Er en af ovennævnte betingelser opfyldt, gælder forordningen uanset om der er tale om en ruteflyvning eller charterflyvning, herunder en flyvning der indgår i en pakkerejse.

I hvilke tilfælde har du rettigheder?
Hvis der er tale om en flyvning omfattet af forordningen, har du rettigheder i følgende tilfælde:

 • Boardingafvisning: Dvs. afvisning af passagerer på en flyvning, hvor passagererne har en bekræftet reservation og er til stede ved indcheckningen som foreskrevet.

 • Aflysning: Dvs. en planlagt flyvning, der ikke gennemføres.

Lange forsinkelser: Dvs. forsinkelser på mindst 2 timer og derover.

De rettigheder, du har i de enkelte tilfælde fremgår nærmere af forordningen, og er kort beskrevet under afsnittet "Rettigheder" i menuen til venstre.

Hvilke klager behandles af Statens Luftfartsvæsen?
SLV behandler klager over flyvninger udgået fra Danmark og klager over flyvninger udgået fra et ikke EU-land til Danmark med et EU-luftfartsselskab. Eksempelvis fra USA til Danmark med et EU-luftfartsselskab.

Hvilke klager skal behandles af andre EU-landes klageorganer?
Flyvninger, som ikke er omfattet af SLVs behandling er flyvninger udgået fra andre EU-lande end Danmark. Eksempelvis fra Belgien. Flyvninger udgået fra et ikke EU-land til et andet EU-land end Danmark med et EU-luftfartsselskab. Eksempelvis fra USA til Frankrig med et EU-luftfartsselskab.

Tilfælde hvor forordningen ikke gælder
Bagageforsinkelse, bagagebeskadigelse og/eller passagerbeskadigelser. Erstatningsretlige forhold der udspringer af kontrakten mellem passageren og luftfartsselskabet, herunder følgeskader (eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste). Forhold omkring hotelophold og andre turistmæssige ydelser. SLV kan ikke behandle klager, der omhandler disse forhold.

Rettigheder for Flypassagerer

De rettigheder som passagererne har, afhænger af om der er tale om boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser. EU-forordningen giver rettigheder overfor luftfartsselskabet, ikke overfor rejsearrangøren.

Boardingafvisning
Passagerer kan enten frivilligt give afkald på deres reservation eller blive afvist mod deres vilje. Ved frivilligt afkald skal luftfartsselskabet yde en økonomisk modydelse baseret på en aftale mellem passageren og luftfartsselskabet. Derudover skal luftfartsselskabet efter nærmere fastsatte regler tilbyde refusion af billetten eller omlægning af rejsen.

Ved afvisning mod passagerens vilje skal luftfartsselskabet yde kompensation (jf. nedenfor) og yde refusion af flybillet eller foretage omlægning af rejsen efter nærmere fastsatte regler og tilbyde måltider, forfriskninger der er rimelige i forhold til ventetiden, hotelophold hvis en overnatning skulle blive nødvendig samt transport til hotellet, to telefonopringninger, telex-, telefax-, eller e-mailmeddelelser.

Aflysning
Ved aflysning af en flyafgang skal luftfartsselskabet tilbyde refusion af flybilletprisen eller foretage omlægning af rejsen efter nærmere fastsatte regler, tilbyde måltider, forfriskninger mm. (jf. ovenfor) og yde kompensation (jf. nedenfor), medmindre aflysningen meddeles passageren inden nogle nærmere i forordningen fastsatte tidspunkter og angivne vilkår.

Forsinkelse
Rettighederne ved forsinkelse afhænger af forsinkelsens varighed. Luftfartsselskabet skal tilbyde måltider og forfriskninger samt to gratis telefonopkald, telex-, telefax,- eller e-mailmeddelelser, hotelophold hvis dette skønnes nødvendigt og transport mellem lufthavnen og hotellet ved følgende typer af forsinkelser:

 • Forsinkelse på 2 timer eller mere for flyvninger på op til 1 500 km

 • Forsinkelse på 3 timer eller mere på flyvninger på 1 500 km indenfor EU og alle andre flyvninger på mellem 1 500 km 3 500 km

 • Forsinkelse på 4 timer eller mere for alle andre flyvninger

Hvis forsinkelsen er på mindst 5 timer, skal luftfartsselskabet derudover tilbyde refusion af flybilletprisen efter nærmere fastsatte regler samt, hvis relevant, en returflyvning. Forsinkelse giver ikke ret til kompensation uanset forsinkelsens varighed.

Passagerforsinkelser
Luftfartsselskabet skal betale erstatning, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for passagerforsinkelser er begrænset til 4.150 SDR (ca. kr. 36.000).

Erstatning vedr. bagage

Bagageforsinkelser
Luftfartsselskabet skal betale erstatning, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til 1.000 SDR (ca. kr. 8.700).

Ødelagt, bortkommet eller beskadiget bagage
Luftfartsselskabet skal betale erstatning, selv om det ikke har udvist fejl, medmindre der var defekter ved bagagen. Hvis det drejer sig om håndbagage (den bagage der medtages i kabinen), har selskabet kun pligt til at betale erstatning for skader, når det har begået fejl. Erstatningsansvaret for bagage er begrænset til 1.000 SDR (ca. kr. 8.700).

Højere grænser for indchecket bagage
Passagerer kan aftale højere erstatningsgrænser (højere end 1.000 SDR) ved senest ved indcheckningen at afgive en særlig erklæring om den reelle værdi, som bagagen har og mod at betale det evt. tillæg, som luftfartsselskabet tager herfor. I en sådan situation gælder det beløb, der er angivet i erklæringen, medmindre luftfartsselskabet beviser, at beløbet i erklæringen overstiger den reelle værdi, som bagagen har. Hvis en passager skal transportere særligt kostbar bagage, eksempelvis en kørestol, hvis værdi overstiger 1.000 SDR, og ønsker en højere erstatningsdækning, kan passageren således tegne en form for forsikring hos luftfartsselskabet i forbindelse med bestillingen af billet.

Klager vedrørende bagage
I tilfælde af beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt bagage skal passageren hurtigst muligt underrette luftfartsselskabet skriftligt. I tilfælde af skader på indchecket bagage skal passageren klage skriftligt senest inden 7 dage, og i tilfælde af forsinkelse senest inden 21 dage, i begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Hvordan klager man Før du klager til SLV
Hvis du mener, at du har fået tilsidesat nogle rettigheder i forbindelse med en flyvning efter forordningen, skal du i første omgang skrive til luftfartsselskabet og redegøre for dine krav. Hvis du ikke hører noget fra luftfartsselskabet indenfor ca. en måneds tid, bør du sende luftfartsselskabet en rykkerskrivelse.

Hvis luftfartsselskabet fortsat ikke besvarer din henvendelse eller, hvis du ikke er tilfreds med luftfartsselskabets svar, kan du klage til SLV over luftfartsselskabet.

Hvordan du klager
Hvis du beslutter dig for at klage til SLV skal du sende en skriftlig klage til:

Statens Luftfartsvæsen
Luftfartshuset Box 744
Ellebjergvej 50
2450 København SV

Sammen med klagen skal du indsende relevante bilag til sagen, herunder kopi af den korrespondance der har været mellem dig og luftfartsselskabet og rejsedokumentation, eksempelvis luftfartsselskabets reservationsbekræftelse, billetter mm.

Sagsbehandlingen i SLV foregår på skriftligt grundlag. Klagerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Når vi har modtaget din klage, sender vi en kopi heraf til luftfartsselskabet til udtalelse.

Når sagen er tilstrækkelig oplyst, foretager vi en juridisk og luftfartsteknisk bedømmelse af sagen, hvorefter såvel du som luftfartsselskabet vil få svar.

Hvis din klage ikke kan behandles af SLV (se under punktet Passagerrettigheder) oversætter SLV din klage og oversender den til det pågældende lands klageorgan. Du kan imidlertid også selv oversætte din klage og oversende den.

Klik her for adresser, telefonnumrer og e-mails på de øvrige EU-landes klage organer.

Kompensation

Passagerer har ret til kompensation ved ufrivillig boardingafvisning og aflysning, men ikke ved forsinkelse. Kompensationbeløbet afhænger af distancen af den pågældende flyvning.

Kompensationsbeløb:

 • 250€ for alle flyvninger på højst 1 500 km.

 • 400€ for alle flyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km.

 • 600€ for alle flyvninger, der ikke falder ind under disse.

I tilfælde af aflysning bortfalder retten til kompensation, hvis luftfartsselskabet kan godtgøre, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne være undgået selvom alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk blev truffet.

Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører luftfartsselskabets drift.

Anden klageinstans

Statens Luftfartsvæsen behandler ikke passagerklager omhandlende følgeskader efter boardingafvisning, aflysning og forsinkelser. 

Heller ikke klager vedrørende bagagetransport, personskader og dødsfald behandles hos Statens Luftfartsvæsen. Sådanne klager hører i visse tilfælde under Pakkerejse-Ankenævnet, hvis rejsen udgør en del af en pakkerejse.

Hvis der er tale ren transport - fx bus-, tog- og flybilletter kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

Har du klager over øvrige forhold ved din flyrejse kan du kontakte Forbruger Europa for at høre, om du har mulighed for erstatning.

Bagage
Flyselskaber fra EU-lande er forpligtet til at erstatte ødelagt, beskadiget, bortkommet eller forsinket bagage i forbindelse med flyvning.

 • Er din bagage beskadiget, skal du skriftligt kræve erstatning senest 7 dage efter, at du har modtaget den.

 • I tilfælde af forsinket bagage, skal du senest kræve erstatning 21 dage efter, at du har modtaget den.

Hvis din bagage er forsinket, beskadiget eller ødelagt på en udenrigsflyvning og din dialog med flyselskabet ikke har båret frugt kan du klage til Forbruger Europa, som kan hjælpe dig til at finde den rigtige klagemyndighed i selskabets hjemland.

Hvis der er tale om en pakkerejse, kan du også kontakt Pakkerejse-Ankenævnet, hvis du allerede har klaget til flyselskabet uden held.

Personskader og dødsfald
Du kan kræve erstatning ved personskade og dødsfald som følge af ulykke i forbindelse med flyvning med et EU-luftfartsselskab. Det gælder uanset hvor i verden, flyvningen har fundet sted.

Du har også ret til udbetaling af et forskud til dækning af dine øjeblikkelige økonomiske behov. Kontakt Pakkerejse-Ankenævnet eller Forbrugerklagenævnet, hvis du allerede har klaget til flyselskabet uden held.

Pakkerejser
Har du købt en pakkerejse og ikke fået de ydelser, som du har bestilt inden for EU, skal du klage til din rejsearrangør – altså IKKE luftfartsselskabet. Kontakt Pakkerejse-ankenævnet, hvis du allerede har klaget til rejsearrangøren uden held.

HOME.

SITEMAP.

Lej feriehus nær Rom - vil du vide mere.....  så ring  40 78 39 00  -eller email@lazio.dk

VALUTAOMREGNER    VEJFINDER    VEJRET    FLYBAGAGEREGLER    LEJ BIL    KALENDER    FORSIKRING


..TOP