Tvscvlvm

og etruskerne, en opfattelse, der også støttes af visse moderne forskere, såsom Schulze. Der er dog ikke fundet spor af etruskerne i området, men i stedet spores indflydelse fra den antikke græske religion. Jupiter var den mest dyrkede gud i området, hvilket ses af resterne af templet på byens akropolis og to gudebilleder, fundet tæt ved. På samme akropolis fandtes et tempel for Dioskurerne Kastor og Pollux, som blev ødelagt i middelalderen.

Tusculum opnåede romersk borgerret i 380 f.Kr. Romerne undertrykte dog de militære og juridiske magistratembeder i den latinske by og tillod kun ædilerne, der kontrollerede handelen og og bestyrede politiet. Efter den romerske erobring blev Tusculum hurtigt genstand for interesse fra de førende sociale lag i Rom og mange rige familier havde luksuriøse villaer i det vandrige og behagelige område.

 

Image

Image
Den smukkeste del af Albanerbjergene udgøres af det område, der kaldes l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo ”Del Tuscolo” (Turistorganisationen ”Tuscolo”) med de fem byer: Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, Montecompatri og Rocca Priora. Det var ifølge legenden heromkring at Telegonos, Odysseus’ og Kirkes søn, grundlagde byen Tusculum, der historisk kan spores til det 9. årh. f.Kr. Den var den mægtigste af byerne i Den latinske Liga indtil også den kom under Roms herredømme omkring 500 f.Kr., da den blev besejret af den romerske general Octavius Mamilius,  kong Tarquinius Superbus’ svigersøn. Dens navn bekræfter alderen af den magtfulde by – ifølge den romerske historiker Rufus Festus er navnet Tusculum beslægtet med navnene på tuscierne

Man kommer til Tusculum ved at følge vejen fra piazza Marconi i Frascati, til venstre for Villa Aldobrandini. Ca. 4 km efter via Cardinal Massaia, der drejer fra til venstre, kommer man til området, hvor sporene efter amfiteatret, endnu i høj grad skjulte, befinder sig. Amfiteatret var en harmonisk elliptisk bygning, der blev brugt til kampe mellem gladiatorer og vilde dyr eller til gymnastiske opvisninger.

Det kunne rumme 3000 tilskuere og målte 80m x 53m (arenaen 48m x 29m). AmfiteatretTeatro blev bygget i opus reticulatum, dvs. en blanding af cement og sten, der udvendigt blev beklædt med tilhugne firkantede sten, der dannede en jævn overflade med et tæt netmønster. Det blev bygget i det 2. årh. e.Kr., som stempler på murstenene fundet på stedet viser. Det var ca. 100 år efter Colosseum i Rom. Længere nede, mod nordøst findes resterne af en portiko. Øst for amfiteatret findes resterne af det, man formoder er Tiberius’ villa, hvor han holdt til før han slog sig ned på Capri. Den blev opdaget i 1500-tallet og kendt som Ciceros villa. Der blev fundet relieffer og en statue og den blev genstand for omfattende undersøgelser.      

Idag kan man fastslå, at de synlige rester udgjorde en terrasse og et kompleks af robuste bygninger. I samme område er senere fundet rester af andre villaer selv om det endnu ikke er lykkedes med sikkerhed at fastslå, at den villa, hvor Cicero skrev ”Tusculanae” lå i det område, der indtil nu er udgravet. Kendt er det dog, at især politikere havde villaer i Albanerbjergene, og at villaerne i området derfor var særdeles luksuriøse: rigt konstruerede, udstrakte og skyggefulde.

Strada romana     

 Mellem parker og lunde rejste selve villaen (prætoriet) sig med atrier, portikoer og smukke værelser udsmykket i græsk stil. På villaens højeste punkt lå en eller flere reservoirer til regnvand, der gav vand til de private termer og til haverne der havde fontæner med nymfer og tritoner. Der var gymnastiksale og biblioteker, områder reserveret for gæster, for tjenestefolkene og til hestestalde. Man har i området fundet rester af villaer, der har tilhørt Quintilierne, Piassenus Crispus, Matidia Augusta og muligvis Asinius Pollio.

På akropolis’ nordside findes rester af bymuren, der omgav området og der findes også en lille cisterne med en spidsbuet hvælving, en smuk bygning, der stammer fra 4.-5. årh. f.Kr. Akropolis’ vidtstrakte plateau har givetvis rummet Tusculums forum. På østsiden ses et stykke vej med antik brolægning og dernæst et teater fra det 1. årh. f.Kr. Dette lille teater kunne rumme ca. 1500 tilskuere, og idag ser man tydelig sideudgangene (vomitoria) og den runde ”orchestra” med plads til koret, forskellige strukturer bag scenen samt pillerne, der støttede tribunerne hvorfra magistraterne overværede forestillingerne. Går man ned ad via dei Sepolcri, ses andre rester af antikke monumenter og skulpturer. Scavi

      I middelalderen antog den magtfulde familie Teofilatti betegnelsen ”greve af Tuscolo” og de blev berømte for deres absolutte herredømme over Albanerbjergene. Med slutningen af familien Crescenzis herredømme i Rom lykkedes det den endda at opnå pavemagten: paverne Benedikt VIII (pave 1012-1024) og hans efterfølger Johannes XIX (pave 1024-1032) var brødre og sønner af greven af Tuscolo. En ung ætling af familen, Teofilatto, blev i 1032 indsat som pave med navnet Benedikt IX, men det blev en kedelig periode i kirkens historie – fjendskabet fra de romerske adelsfamilier blev så åbent, at han frasagde sig paveembedet mod at få en livsvarig pension. Men familiens og områdets fortsatte følelse af uafhængighed af Rom førte til, at Tusculum (eller Tuscolo, som det da var kommet til at hedde) blev ødelagt den 17. april 1191.cartina per arrivare al luogo di gara Og med Tusculum faldt også greverne af Tuscolo, der i århundreder havde været en af de mest betydningsfulde romerske adelsfamilier. En af deres efterkommere gav dog senere ophav til den ikke mindre betydningsfulde Colonna-slægt, der eksisterer den dag i dag.

 

Le ville tuscolane
Il sistema delle Ville Tuscolane: uno dei complessi paesaggistico-monumentali più affascinanti del mondo.

Tutta l'area del Tuscolo e dei Colli Albani presenta una ricca stratificazione storica; fin dall'antico questi luoghi hanno favorito, anche per la vicinanza con Roma, lo sviluppo di forme d'arte e di cultura connotate da peculiarità' proprie, derivanti in primo luogo dalla natura amena del paesaggio.

Stampa di Matteo Greuter (1620) rappresentante il
"Sistema delle Ville Tuscolane"

Proprio il paesaggio, caratterizzato dalla presenza di alture, laghi e boschi, e la mitezza del clima, privo delle asprezze invernali e sicuro riparo estivo alla calura soffocante di Roma, abbinati a fattori quali la vicinanza con la capitale, hanno dato origine a fenomeni insediativi con caratteristiche proprie, seppur ovviamente legati al clima culturale romano.

In particolare, si assiste sul Tuscolo alla nascita di processi edificatori di tipo residenziale extraurbano, nella più moderna accezione del termine; il fenomeno presenta caratteristiche notevoli, per lo splendore delle realizzazioni architettoniche e per la sua ricorrenza a distanza di secoli, poiché giù in epoca romana il sito era stato eletto a sede preferita di ville e giardini da parte dei più potenti cittadini romani, quali Lucullo, Cicerone, Catone.
Tra il XVI ed il XVII secolo, le colline intorno a Frascati diventano la scena teatrale di un sistema di ville residenziali realizzate ad opera delle famiglie nobili legate ai pontefici del momento; nell'arco di pochi decenni vengono edificate una serie di residenze con annessi parchi, giardini, fontane, nelle quale l'elemento naturale del paesaggio, assunto a prioritario dato progettua-le, si sposa con gli esiti culturali più raffinati del periodo.

Dettaglio del ninfeo
Villa Aldobrandini

Fontana dei Draghi
Villa Mandragone
A seguito delle committenze nobili che sul finire del XVI secolo edificano sul Tuscolo, arrìvano architetti di grido quali Maderno, Fontana, Della Porta, che progettano ville e sontuosi giardini, arricchiti da ninfei, fontane e giochi d'acqua dei quali rimangono le ammirate descrizioni dei contemporanei; artisti e decoratori, con i cardinali committenti, tracciano i programmi iconografici delle decorazioni destinate ad abbellire gli interni, per la delizia ed il lustro dei nobili inquilini.

Nonostante i danni infetti dagli ultimi eventi bellici o dall'incuria dell'uomo, lo straordinario insieme costituito dalle Ville Tuscolane rappresenta ancora oggi un'itinerario particolarissimo ed affascinante, tra architetture di Martino Longhi il Vecchio, al guale si deve la Villa Mondragone, successivamente ampliata da Flaminio Ponzio e Giovanni Vasanzio; quelle di Giacomo Della Porta, autore della Villa Aldobrandini poi completata da Carlo Maderno al quale si deve anche l'imponente Teatro delle Acque di Villa Torlonia, realizzato in collaborazione con il Ponzio ed il Fontana

Affresco del Cavalier D'Arpino
in Villa Aldobrandini
oggi appena restaurato; nella VillaTaverna-Parisi opera Girolaffìo Rainaldi, mentre l'ampliamento di Villa Falconieri con la nuova facciata portano la firma di Francesco Borromini.


Affresco XVI sec
in Villa Sora


Affresco XVIII sec
in Villa Parisi

Gli apparati decorativi non sono da meno; con committenti quali Scipione Borghese e Camillo Aldobrandini lavoranomartisti del calibro del Cavalier d'Arpino, Pietro da Cortona, gli Zuccari, Cherubino Alberti, il Passignano, il Maratta

II legame con la natura è sempre presente nelle rappresentazioni che abbelliscono le sale di gueste ville, pur in presenza di temi spesso religiosi: trionfi floreali e motivi legati al paesaggio, alla meditazione sul trascorrere delle ore e delle stagioni, come nelle splendide sale di Villa Falconieri,oppure paesaggi inquadrati tra ariose e fanfastose architetture dipinte, come nel salone nobile di Villa Lancellotti, o logge trasformate in gallerie prospettiche come a Villa Grazioli, con programmi iconologici richiamati all'antico e a soggetti biblici come nella Villa Aldobrandini.
Ma l'aspetto più spettacolare e' proprio nel rapporto con il paesaggio, con il quale colloquiano sfruttandone tutte le possibilità' estetiche e nel quale si inseriscono modificandolo: quasi tutte le ville vennero concepite in rapporto con il verde che le contornava; basti pensare agli interventi di sbancamento affrontati per creare i terrazzamenti trattati a giardino o alle imponenti opere di adduzione dell'acqua a servizio di questi parchi e delle fontane che li arricchivano: ninfei, teatri d'acqua, cascate artificiali e peschiere; terrazzamenti, giardini all'italiana e boschetti di lecci, cipressi e pini, costituiscono lo straordinario paesaggio costruito senza soluzione di continuità. Intorno a queste dimore, ancora oggi apprezzabile nonostante le profondealterazioni che soprattutto le epoche più prossime a noi hanno prodotto.

Decorazione del XVIII sec
in Villa Sora


Vis stort kort

 

HOME.

SITEMAP.

Lej feriehus nær Rom - vil du vide mere.....  så ring  40 78 39 00  -eller email@lazio.dk

VALUTAOMREGNER    VEJFINDER    VEJRET    FLYBAGAGEREGLER    LEJ BIL    KALENDER    FORSIKRING


..TOP